Amitaba - Buddyzm : Dharma : Nirwana

Homeebook Mantry mp3LinkiSłownik buddyjskiOśrodki buddyjskieMantraŚwięta buddyjskiePolecane książki FAQ

 

Czterdzieści Osiem Wielkich Ślubowań uczynionych przez bhikśu Dharmakarę zanim osiągnął stan Buddy. 

Tekst dostępny również w pliku PDF (564KB) Budda_Amitaba_48_slubowan-jw.pdf 

Wprowadzenie oraz tłumaczenie Ślubowań: Andrzej Krawczyk

Grafika: http://www.thangkas.com/dream-thangkas/buddha-amitabha-paradise-suk.php 

Budda Amitaba. Kliknij by powiększyćBudda Amitaba w jednym z najbardziej znamienitych poprzednich żywotów, kiedy żył jako bhikśu [wyświęcony mnich] o imieniu Dharmakara w epoce Buddy Lokeśwararadży - Suwerennego Władcy Świata wzbudził bodhiczittę [oświeconą postawę umysłu] i poprosił Buddę Lokeśwararadżę o wyjaśnienie jak zamanifestować najwspanialszą Czystą Krainę Buddy w celu umożliwienia wszystkim czującym istotom wyzwolenia z cyklu narodzin i śmierci [samsary] po tym jak on sam osiągnie stan Buddy. Można o tym przeczytać w sutrze „Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha. W odpowiedzi Budda pokazał mu miliardy Czystych Krain Buddów, a bhikśu Dharmakara przez pięć kolejnych kalp kontemplował i gromadził zasługę z pozytywnych działań w celu zamanifestowania się jego Czystej Krainy. Po tym czasie udał się ponownie do Budy Lokeśwararadży aby złożyć przed nim 48 Wielkich Ślubowań[a], które szczegółowo wyjaśniają jego postanowienie wyzwolenia wszystkich czujących istot. Wszystkie jego ślubowania spełniły się gdyż upłynęło już 10 kalp od momentu kiedy osiągnął stan Buddy,[1]  a jego Czysta Kraina najwyższej błogości jest zwana po tybetańsku Dełaczien lub w sanskrycie Sukhawati. Jako Budda znany jest pod dwoma imionami: pierwsze to Budda Nieograniczonego Światła, które opisuje jego mądrość oraz drugie to Budda [nieskończenie] Długiego Życia, które opisuje jego ciało Dharmy.[2]  

48 Wielkich Ślubowań uczynionych przez bhikśu Dharmakarę zanim osiągnął stan Buddy:

1.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli [w mojej czystej krainie] będzie królestwo piekieł, królestwo głodnych duchów lub królestwo zwierząt, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

2.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie [bogowie oraz ludzie odrodzeni w cudowny sposób w kwiecie lotosu] w mojej [czystej] krainie spadną po śmierci do trzech niższych światów [świat istot piekielnych, głodnych duchów i zwierząt], nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

3.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą złotego koloru, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

4.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie będą się różnić [pod względem] kształtu lub formy, [będą] piękni lub brzydcy, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

5.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą pamiętać swoich poprzednich żywotów i nie będą znać zdarzeń, które się wydarzyły podczas poprzednich stu tryliardów kalp, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

6.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą posiadać boskiego wzroku aby zobaczyć wszystko [w obrębie] stu tryliardów [czystych] krain Buddów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

7.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą posiadać boskiego słuchu aby usłyszeć, przyswoić i stać na straży słów wypowiedzianych przez sto tryliardów Buddów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

8.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą posiadać mocy czytania w myślach czujących istot [przebywających] w stu tryliardach [czystych] krain Buddów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

9.   Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą posiadać mocy podróżowania z prędkością myśli do stu tryliardów [czystych] krain Buddów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

10. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli u istot boskich w mojej [czystej] krainie pojawią się myśli przywiązania do własnych ciał, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

11. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą należeć do grona czujących istot, które definitywnie kroczą po właściwej ścieżce bodhi [Oświecenia] aż do osiągnięcia wielkiej Nirwany, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

12. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli promienie mojego światła będą ograniczone do stu tryliardów [czystych] krain Buddów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

13. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli długość mojego życia będzie ograniczona [do okresu czasu] stu tryliardów kalp, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

14. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli ilość śrawaków [uczniów Buddy] w mojej [czystej] krainie będzie możliwa do policzenia i zostałoby to osiągnięte w wyniku obliczeń prowadzonych przez [okres czasu] stu tysięcy kalp przez istoty, które [w międzyczasie osiągnęłyby poziom rozwoju] pratjekabuddów [pustelnicy samodzielnie dążący do oświecenia] żyjących w trzech miliardach światów, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

15. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli długość życia istot boskich w mojej [czystej] krainie będzie ograniczona, poza [przypadkami] kiedy długość życia będzie skrócona zgodnie z ich życzeniem, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

16. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie choćby usłyszą o jakimś cierpieniu, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

17. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli niezliczeni Buddowie w krainach dziesięciu stron świata nie będą wychwalać mojego Imienia, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

18. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli czujące istoty w krainach dziesięciu stron świata ze szczerym oddaniem i zachwytem wyrażą życzenie odrodzenia się w mojej [czystej] krainie, nawet jeśli pomyślą dziesięć razy [o tym] i nie uzyskają tam odrodzenia - z wyjątkiem tych, którzy dopuścili się dowolnej z pięciu skrajnych negatywności [zabicie ojca, zabicie matki, zabicie arhata, przelanie krwi Buddy, spowodowanie rozłamu w Sandze] lub [lub tych co] oczernili prawdziwą Dharmę [nauki Buddy], nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

19. Po tym jak osiągnę stan Buddy czujące istoty w krainach dziesięciu stron świata przebudzą aspirację osiągnięcia Oświecenia, zgromadzą zasługę [ wykonają pożyteczne działania] i szczerze zapragną odrodzenia się w mojej [czystej] krainie i jeżeli nie ujrzą mnie pojawiającego się przed nimi w otoczeniu bezmiaru świętych [Buddów i Bodhisattwów] na ich łożu śmierci, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

20. Po tym jak osiągnę stan Buddy czujące istoty w krainach dziesięciu stron świata, które usłyszą moje Imię, skupią myśli na mojej [czystej] krainie, wykonają pożyteczne działania i w intencji odrodzenia się w mojej [czystej] krainie zadedykują ich [własną] zasługę innym [czującym istotom] i jeżeli oni nie zdołają osiągnąć  odrodzenia w mojej [czystej] krainie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

21. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie nie będą wyposażone w trzydzieści dwie wspaniałe fizyczne cechy Wielkiego Człowieka [Buddy], nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

22. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli Bodhisattwowie z innych [czystych] krain Buddów, którzy odrodzą się w mojej [czystej] krainie, nie osiągną ostatecznie świętego stanu oczekiwania na osiągnięcie stanu Buddy w ich następnym życiu, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia. Z wyjątkiem tych Bodhisattwów, którzy z wyboru [powstrzymują] się przed [osiągnięciem] tego stanu z powodu ich osobistych ślubowań. Dla pożytku wszystkich czujących istot aby doprowadzić je [do Oświecenia] oni przywdziali zbroję wielkich ślubowań, rozwijają korzenie własnej prawości [gromadzą zasługę]. Oni odwiedzają [czyste] krainy Buddów aby ćwiczyć się w praktykach Boddhisattwy, składają ofiarowania Buddom-Tathagatom w dziesięciu stronach świata. Rozwijają i transformują czujące istoty tak liczne jak ziarenka piasku rzeki Ganges i ugruntowują ich na nieprześcignionej ścieżce bodhi. Przekraczając ścieżkę zwyczajnych etapów praktyki Boddhisattwy, oni obecnie kultywują doskonałe właściwości Bodhisattwy Samantabhadry.

23. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie nie zdołają dotrzeć do tryliona [czystych] krain Buddów za pośrednictwem mojej duchowej mocy w czasie potrzebnym na spożycie posiłku aby złożyć tym Buddom ofiarowania, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

24. Po tym jak osiągnę stan Buddy Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie będą manifestować korzenie własnej prawości [gromadzić zasługę] przed obliczem Buddów. Jeżeli oni nie będą w stanie na [własne] życzenie i wedle ich upodobania dokonywać zamierzonych ofiarowań, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

25. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie, nie będą w stanie objaśniać wszystko spełniającej mądrości, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

26. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie, nie będą wyposażeni w ciało mocnego [niczym diament] boga Narajany, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

27. Po tym jak osiągnę stan Buddy wszystkie manifestacje w mojej [czystej] krainie będą olśniewające i cudowne, w niezwykłych kształtach i kolorach wykraczających poza opis. Jeżeli czujące istoty w mojej [czystej] krainie łącznie z tymi [istotami] z boskim wzrokiem będą w stanie rozróżnić z nazwy i policzyć wszystkie [manifestacje zapewnione istotom w czystej krainie], nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

28. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie, włączając tych z niedużą ilością zasług, nie będą w stanie ujrzeć i rozróżnić niezliczonych kolorów wysokiego na 230 428 800 kilometrów drzewa bodhi,  nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

29. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie, którzy czytają, recytują, stoją na straży i objaśniają sutry nie będą w stanie posiąść elokwencji i mądrości, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

30. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli elokwencja i mądrość Bodhisattwów w mojej [czystej] krainie będzie ograniczona, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

31. Po tym jak osiągnę stan Buddy moja [czysta] kraina będzie tak czysta, że będzie oświetlać i odbijać w [swojej] promienności nieskończone, niepoliczalne i niepojęte [czyste] krainy Buddów w dziesięciu stronach świata niczym odbicie własnej twarzy w przejrzystym zwierciadle. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

32. Po tym jak osiągnę stan Buddy w mojej [czystej] krainie od ziemi po niebo [będą manifestacje takie jak] pałace, wieże, sadzawki, strumyki, kwiaty i drzewa. Miriady manifestacji w mojej [czystej] krainie będą uczynione z niezliczonych różnorodnych skarbów oraz ze 100 000 rodzajów zapachów, a te wspaniałe ozdoby [i zapachy] będą przewyższać te znane w światach boskich. Gdy zapachy przenikną wszystkie krainy dziesięciu stron świata Bodhisattwowie, którzy poczują [te zapachy] wszyscy będą praktykować na buddyjskiej ścieżce, Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

33. Po tym jak osiągnę stan Buddy wszystkie czujące istoty w nieskończonych i niepojętych [czystych] krainach Buddów dziesięciu stron świata,  które zostały dotknięte moim światłem, odczują spokój w ciele i umyśle, przekraczający [doświadczenie spokoju] w światach boskich. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

34. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli czujące istoty z nieskończonych i niepojętych [czystych] krain Buddów dziesięciu stron świata, które usłyszą moje Imię, nie uzyskają wglądu Bodhisattwy w nie-powstawanie wszystkich Dharm i nie uzyskają różnorakich głębokich mantr, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

35. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli kobiety z nieskończonych i niepojętych [czystych] krain Buddów dziesięciu stron świata, które usłyszą moje Imię, wzbudzą oddanie i zachwyt, przebudzą aspirację osiągnięcia Oświecenia i [odczują] zmęczenie z [powodu] posiadania żeńskiej formy. Jeżeli po śmierci one ponownie odrodzą się w żeńskiej formie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

36. Po tym jak osiągnę stan Buddy bezmiar Bodhisattwów z nieskończonych i niepojętych [czystych] krain Buddów dziesięciu stron świata, którzy usłyszą moje imię, po śmierci uzyskają odrodzenie aby ćwiczyć się w czystym postepowaniu aż do osiągnięcia przez nich stanu Buddy. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

37. Po tym jak osiągnę stan Buddy Bodhisattwowie z nieskończonych i niepojętych [czystych] krain Buddów dziesięciu stron świata, którzy usłyszą moje Imię, wykonają pokłony w akcie składania hołdu oraz z oddaniem i zachwytem będą ćwiczyć się na ścieżce Bodhisattwy, a istoty boskie i ludzkie oddadzą im cześć. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

38. Po tym jak osiągnę stan Buddy istoty boskie w mojej [czystej] krainie w jednej chwili uzyskają ubrania na ich ciałach, które są tak wspaniałe jak opisują je Buddowie. Jeżeli ich ubrania będą wymagały szycia, barwienia lub prania, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

39. Po tym jak osiągnę stan Buddy jeżeli istoty boskie w mojej [czystej] krainie będą doświadczać pośledniejszej błogości niż ta której doświadcza bhikśu [mnich], który wygasił wszelkie namiętności, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

40. Po tym jak osiągnę stan Buddy Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie, których życzeniem będzie ujrzenie niezliczonych, przepięknych czystych krain Buddów dziesięciu stron świata [to] zobaczą je wszystkie w odbiciach klejnotowych drzew tak jak widać odbicie własnej twarzy w przejrzystym zwierciadle. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

41. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię będą mieli zaburzone, poślednie lub niekompletne organy zmysłów aż do osiągnięcia [przez nich] stanu Buddy, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

42. Po tym jak osiągnę stan Buddy bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię osiągną samadhi zwanym „Czystym Wyzwoleniem” i spoczną w nim. W jednej chwili i bez utraty ich stanu samadhi będą w stanie wykonywać ofiarowania  niezliczonym i niepojętym Buddom-Bhagawanom. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

43. Po tym jak osiągnę stan Buddy bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię odrodzą się po śmierci w szlachetnych rodzinach. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

44. Po tym jak osiągnę stan Buddy bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię z wielką przyjemnością i entuzjazmem będą ćwiczyć się na ścieżce Bodhisattwy i w pełni rozwiną korzenie własnej prawości. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

45. Po tym jak osiągnę stan Buddy bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię, wszyscy osiągną samadhi zwanym „Uniwersalną Równością” i spoczną w nim aż do osiągnięcia przez nich stanu Buddy. Oni nieustająco będą widzieć niezliczonych, niepojętych Buddów. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

46. Po tym jak osiągnę stan Buddy Bodhisattwowie w mojej [czystej] krainie będą w stanie słuchać Dharmy wedle ich życzeń i upodobań. Jeżeli tak się nie stanie, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

47. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię, nie będą wkrótce w stanie osiągnąć stanu „Nie Powracającego” [do samsary], nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.

48. Po tym jak osiągnę stan Buddy, jeżeli bezmiar Bodhisattwów w innych krainach, którzy usłyszą moje Imię, nie będą w stanie natychmiastowo osiągnąć pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia dharmicznej cierpliwości  i w ten sposób nie zdołają osiągnąć poziomu „Nie Powracającego” [w odniesieniu do] Dharmy Buddy, nie odejdę w Absolut Pełnego Oświecenia.[3],

 

Przypisy  


  1. Buddha Pronounces the Sutra of Amitayus Buddha, 說無量壽經, www.sutrasmantras.info [dostęp 2015-12-26].  

  2. Translator's Introduction. W: Thinking of Amitābha Buddha. Author House, s. 23. ISBN 9781468540888. [dostęp 2015-12-26]. (ang.)

  3.   Tłumaczenie Ślubowań na polski z angielskiego Andrzej Krawczyk w 2015 r. na podstawie sutry „Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha” przetłumaczonej pierwotnie z sanskrytu na chiński za panowania Dynastii Cao Wei przez Mistrza Tripitaki Sanghavarman z Indii.

  4. Uwagi  


    1. Najstarsza dostępna drukiem wersja Ślubu Amitaby z Tybetu miała 24 Aspekty. Ludzie potem rozpisali ich aż 36 i 48. Z czego tzw. ślub nr 35 o kobietach jest „kontrowersyjny”. Budda Sakyamuni miał wiele oświeconych uczennic, a Khema była bardziej zaawansowana niż Sariputra i miała prawo nauczać sama, a Sariputra - nie. (Vimalakirti Sutra!)
      Budda Sakyamuni wykładał, że kobiety winny odrzucić kulturowo narzucaną im role służebną i rozwinąć odwagę wojowników płci męskiej, a mężczyźni winni nauczyć sie obsługiwać sami bez służby. A sutra Amida KYO jako najpierwotniejsza zwraca sie do wszystkich mężczyzn i kobiet posiadających "dobre korzenie".