Amitaba - Buddyzm : Dharma : NirwanaHomeebook Mantry mp3LinkiSłownik buddyjskiOśrodki buddyjskieMantraŚwięta buddyjskiePolecane książki FAQKontakt

 

Czym jest Buddyzm?

 

Buddyzm jest religią i nie jest religią, jest systemem filozoficznym i nim nie jest. Buddyzm zdaje się wykraczać poza ramy, w które próbuje wcisnąć go człowiek. Niestety nie można ot, tak sobie napisać, czym jest buddyzm, można jedynie próbować mając w świadomości, że będzie to zaledwie część prawdy zależna w dużej mierze od stanu umysłu piszącego, od różnorakich uwarunkowań. Można pokusić się o stwierdzenie, że buddyzm jest nauką o umyśle, nauką o poznawaniu samego siebie, dzięki której człowiek staje się w pełni świadomy, wolny i można by rzec – w pełni dorosły. Zrealizowanie pełnej świadomości umysłu przynosi spokój i wolność od cierpienia, którego doświadcza lub będzie doświadczał każdy z nas. W buddyzmie nie ma Boga, nie ma wiary, a zamiast niej pewien rodzaj zaufania, który pozwala sprawdzać nauki w działaniu.

Napisałem, że buddyzm również jest religią, bowiem w krajach tak zwanych buddyjskich stał się nią w celu zaspokajania potrzeb duchowych szerokich mas. Jest religią, bo tak chcą ludzie, tego właśnie potrzebują i buddyzm im to daje wedle potrzeb ukrywając swe działanie za religijnymi rytuałami. Buddyzm jest nauką uniwersalną, która potrafi zasymilować się z każdą kulturą i dotrzeć do każdego człowieka, jeśli ten tylko tego pragnie i jest gotowy. Budda rozumiał, że każdy z nas jest inny i dlatego pozostawił tysiące nauk dostosowanych do różnych rodzajów osobowości. Jeśli ktoś chce poznawać buddyzm rozumowo - nie ma sprawy, ktoś inny woli medytacje - proszę bardzo, jeszcze inny woli palić kadzidełka i składać pokłony, również może to czynić. Jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, to nauki Buddy i tak będą działały.

Należy pamiętać o jednym – Budda nie jest bogiem, lecz przewodnikiem, który wymaga od swych uczniów samodzielności. Budda nie rozdaje oświecenia, nie jest to możliwe, On jedynie pokazuje drogę do szczęścia. Drogę, którą każdy musi udać się sam. Jeśli chce oczywiście.

Buddyzm to system filozoficzny, religia, duchowa nauka i styl życia, który jest logiczny, praktyczny i uniwersalny. Przez 2500 lat satysfakcjonował duchowe potrzeby prawie jednej trzeciej ludzkości. Przemawia do poszukujących prawdy, ponieważ nie uznaje dogmatów, zadowala i rozum i serce. Kładzie nacisk na zaufanie do siebie i na tolerancję dla innych punktów widzenia. Zawiera w sobie naukę, religię, filozofię, psychologię, mistycyzm, etykę i sztukę. Wskazuje na człowieka, jako na jedynego twórcę swego obecnego życia i własnej przyszłości.

Christmas Humphreys, prezes Buddyjskiego Towarzystwa w Londynie.

 

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym

Budda Śakjamuni

 

"Na pytanie o to, czy istnieje Bóg, prawda, rzeczywistość - jakkolwiek zechcecie nazwać problem, który was dręczy - nie udzielą wam odpowiedzi ani księgi, ani kapłani, ani filozofowie czy zbawiciele. Oprócz was samych nikt i nic nie odpowie wam na to pytanie, dlatego też musicie poznać siebie. Niedojrzałość polega jedynie na zupełnej nieznajomości siebie. Zrozumienie samego siebie jest początkiem mądrości."

Krishnamurti

 <strona główna  

 


 

 

Buddyzm