Buddyzm - Dział z polecanymi książkami

Homeebook Mantry mp3LinkiSłownik buddyjskiOśrodki buddyjskieMantraŚwięta buddyjskiePolecane książki FAQŚlubowania Amitaby

 

 

 

 

Książki o buddyzmie

W poniższym spisie znalazły się książki polecane dla początkujących i osób zainteresowanych buddyzmem. Są to głównie pozycje uznanych autorów, autorytetów które przekazują nauki Buddy w sposób rzetelny, takimi, jakie są. 

Na pierwszym miejscu znalazły się książki Dalajlamy które prezentują uniwersalne nauki Buddy ponad podziałami w sposób wiarygodny, łatwy do zrozumienia i zastosowania dla czytelnika z zachodniego świata.

Darmowe książki w postaci elektronicznej można znaleźć np na stronie Sasana.pl

 

 

Książka "Buddyjska ścieżka do pokoju" Dalajlama

Dalajlama, Jeffrey Hopkins, Buddyjska ścieżka do pokoju – wykłady na Harvardzie 

Wydawnictwo:  Rebis, 2004
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
ISBN 8373015248
Ilość stron: 264
Kategoria: Podstawy

W 1981 r. Dalajlama wystąpił na Uniwersytecie Harvarda z cyklem wykładów, które składają się na znakomite, wnikliwe, choć niełatwe, wprowadzenie do teorii i praktyki buddyzmu. Błyskotliwe, a zarazem z wszechogarniającym współczuciem mówił o wielu zagadnieniach ważnych dla każdego kto pragnie spokoju ducha i pokoju na świecie.

Książka "Jak praktykować, jak nadać życiu sens" Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Jak praktykować. Jak nadać życiu sens. 

Wydawnictwo:  Rebis, 2002
Tłumaczenie: Joanna Grabiak
ISBN 8373013059
Ilość stron: 156
Kategoria: Podstawy

Rozwój moralności, skupionej medytacji oraz mądrości traktujcie jako plan, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie oświecenia, plan przypominający nam o najwyższym celu duchowej praktyki – przekształceniu naszego nastawienia w postawę pełną spokoju, współczucia, skupienia i mądrości. Zrozumienie owego planu stanowi samo w sobie część duchowej ścieżki i zbliża nas do głównego celu naszej podróży. Mam nadzieję, że wykorzystacie chociaż niektóre jej elementy.

Książka "Sztuka szczęścia" Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Howard C. Cutle, Sztuka szczęścia. Poradnik życia 

Wydawnictwo:  Rebis, 2000
Tłumaczenie: Joanna Grabiak
ISBN 8371209843
Ilość stron: 345
Kategoria: Wadżrajana

Książka ta to efekt szeregu rozmów przeprowadzonych przez amerykańskiego psychiatrę Howarda Cutlera z Jego Świątobliwością Dalajlamą, zapis niezwykle interesującego dialogu ludzi z dwóch różnych kręgów kulturowych. Duchowy przywódca Tybetu koncentruje się na podstawowym celu ludzkiego życia - osiąganiu szczęścia. Pokazuje nam, jak możemy walczyć z depresją, gniewem, zazdrością. Mówi o współczuciu i altruizmie, o śmierci, miłości, małżeństwie, analizuje wszelkiego typu relacje międzyludzkie. U progu XXI wieku wciąż jesteśmy dalecy od odnalezienia w życiu trwałego szczęścia. Któż inny może wskazać nam drogę, jeśli nie uznany mistrz opierający się na bogatej, przeszło 2500-letniej tradycji?

Książka "Sztuka szczęścia w pracy" Dalajlama

Dalajlama, Howard C. Cutler, Sztuka szczęścia w pracy 

Wydawnictwo:  Rebis, 2004
Tłumaczenie: Joanna Grabiak
ISBN 8373014802
Ilość stron: 180
Kategoria: Buddyzm w życiu codziennym

Dalajlama i dr. Howard C. Cutler, autorzy bestsellerowej Sztuki szczęścia, stworzyli kolejną książkę tym razem zawierającą przemyślenia na temat kariery, powołania i odnajdywania szczęścia w pracy. Znajdziemy tu odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania: Jakie są podstawowe powody niezadowolenia i jak się ich wystrzegać? Jak radzić sobie z konfliktami, nadmiernymi wymaganiami i stresem w miejscu pracy? Jak uporać się ze zmianą pracy lub bezrobociem? Dr Cutler, wzbogacając mądrość Dalajlamy swą wiedzą psychologiczną, pomaga nam zastosować jego wnikliwe przemyślenia w codziennym życiu. To nieocenione źródło siły i spokoju dla każdego pracownika.

Książka "Uzdrawianie gniewu" - Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Uzdrawianie gniewu

Wydawnictwo:  Rebis 2000
ISBN 8371209851
Ilość stron: 220
Kategoria: Podstawy

W swej kolejnej książce Dalajlama opowiada, jak dzięki ćwiczeniu cierpliwości i tolerancji możemy pokonywać problemy rodzące sie z gniewu i nienawiści. Swoje przemyślenia opiera na naukach badhisattwów, dążących do oświecenia wszystkich istot. Opisane w "Uzdrawianiu gniewu" techniki i metody przydadzą się nie tylko buddystom, ale także każdemu, kto dąży do samookreślenia. Autor ukazuje też leczniczą moc miłości i tolerancji oraz ich skuteczność w zwalczaniu nienawiści na świecie.

Książka "Ścieżka do spokoju" Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Ścieżka do spokoju 

Wydawnictwo:  Rebis
ISBN 8373013407
Ilość stron: 440
Kategoria:
Podstawy

Modlitwy i opowieści zaczerpnięte z życia i nauk jednego z największych nauczycieli duchowych świata. Cytaty, po raz pierwszy przedstawione w formie codziennych refleksji, po jednej na każdy dzień roku, odzwierciedlają całościową wizję świata Jego Świątobliwości Dalajlamy. W każdym z nich Dalajlama w ujmująco bezpośredni i praktyczny sposób omawia niemal wszystkie aspekty ludzkiego życia, rozważając różnorodne zagadnienia, od różnic religijnych począwszy, a na etyce reklamy skończywszy.

Książka "Ścieżka do błogości" Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Ścieżka do błogości 

Wydawnictwo:  Rebis 2005
Tłumaczenie: Sebastian Musielak
ISBN 837301523X
Ilość stron: 237
Kategoria: Podstawy

Ścieżka do błogości to książka oparta na ustnych naukach Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy dotyczących medytacji lamrim (tyb. Lam Rim - stopnie ścieżki) Panczena Lobsanga Choekyi Gyaltsena, zatytułowanych „Ścieżka do błogości prowadząca do wszechwiedzy". Nauki te zostały wygłoszone w głównej świątyni w Dharamsali w Indiach wiosną 1988 roku. W Ścieżce do błogości Dalajlama, zaczynając od technik medytacyjnych pomagających wykształcić odpowiednie nastawienie, prowadzi nas ku coraz bardziej zaawansowanym metodom pozwalającym rozwinąć pełnię możliwości umysłu i osiągnąć szczęście. Z ogromną starannością, dbając o poprawność wywodu, Dalajlama równoważy szczegółowe instrukcje techniczne lżejszymi uwagami na marginesie. To doskonały przykład zarazem wyrafinowania i prostoty technik buddyzmu tybetańskiego służących duchowemu rozwojowi".

książka "Otwarte serce" - Dalajlama

J. Ś. Dalajlama, Otwarte serce 

Wydawnictwo:  Rebis 2002
Tłumaczenie: Joanna Grabiak
ISBN 8373011919
Ilość stron: 152
Kategoria: Podstawy

Rozwijanie współczucia w codziennym życiu.

Mam nadzieję, że czytelnik tej niewielkiej książki odnajdzie w niej podstawowe informacje na temat buddyzmu oraz metod, dzięki którym praktykujący tę ścieżkę rozwijają współczucie i mądrość w codziennym życiu. Omawiane w niej metody zostały zaczerpnięte z trzech świętych tekstów buddyjskich. Od razu chciałbym jednak podkreślić, że aby skorzystać z opisanych technik medytacyjnych, nie trzeba być buddystą. Medytacja bowiem określa jedynie proces, za pomocą którego zyskujemy panowanie nad naszym umysłem i bardziej pozytywnie go ukierunkowujemy. Medytację można również potraktować jako technikę, dzięki której zmniejszamy siłę dawnych nawyków myślowych, aby w ich miejsce ukształtować nowe. Techniki same w sobie nie prowadzą jednak ani do oświecenia, ani do współczującego i otwartego serca. To zależy wyłącznie od was, od waszej motywacji i wysiłku, jaki włożycie w duchową praktykę.

 | Strona 1 | Strona 2  | Strona 3

 

 


Buddyzm

 

Wymiana linków: Arwen - klub Książki : Film : Kultura : Fantastyka