Homeebook Mantry mp3LinkiSłownik buddyjskiOśrodki buddyjskieMantraŚwięta buddyjskiePolecane książki FAQŚlubowania Amitaby

 

 

Mantry Buddyjskie

 

Mantra (skt. od rdzenia man- myśleć, z przyrostkiem tra) - w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamień.

 

Mantra OM MANI PADME HUM

Mantra OM MANI PADME HUM (Tyb. Om Mani Peme Hung) - Najbardziej znana na zachodzie, a w Tybecie najświętsza i najsilniejsza mantra o działaniu oczyszczającym i ochronnym. Tłumaczenie tej mantry to: "Klejnot Spoczywa w Kwiecie Lotosu" lub bardziej filozoficzne "Moc (Bóg) działa w człowieku" Znaczy to, że w każdym z nas jest pierwiastek Boga, część Wielkiej Mocy, Trzeba ją tylko obudzić.

Próbki mantr:

 

Om Mani Peme Hung (wav) Oryginalny plik z mantrą pod adresem http://www.dharma-haven.org/tibetan/meaning-of-om-mani-padme-hung.htm 

Om Mani Padme Hum (mp3) Z podkładem muzycznym. Oryginalny plik: http://www.dharmanet.com.br/multimidia/mp3.php 

Om Mani (mp3) http://www.dharmanet.com.br/multimidia/mp3.php 

Om Mani Padme Hum (mp3) Śpiewana przez mnichów buddyjskich. Plik znajduje się na stronie http://alfabeta.terramail.pl/zbiory/a-muzyka.htm 

Om Mani Peme Hum Mantra z podkładm muzycznym, relaksacyjna. http://www.dharmanet.com.br/multimidia/mp3.php

Om Mani Peme Hung (mp3)

Kyabje Lama Zopa Rinpoche - Om Mani Padme Hum.mp3 (wolne)

Kyabje Lama Zopa Rinpoche - Om Mani Padme Hum.mp3 (szybkie)

 

Więcej mantr i innych multimediów na stronach: 

http://www.buddhanet.net/audio.htm 

http://www.dharmanet.com.br/multimidia/mp3.php

http://www.freebuddhistaudio.com/

http://alfabeta.terramail.pl/zbiory/a-muzyka.htm   

 

 


Amitaba - Buddyzm, Dharma, Nirwana